Uw medewerkers zijn onmisbaar in uw onderneming!

Een goede salarisadministratie is daarom van groot belang. En niet alleen uw medewerkers verwachten een juiste salarisberekening, ook de belastingdienst verwacht van u dat u op tijd juiste gegevens verstrekt en de loonbelasting en premies op tijd betaalt.

Uit ervaring weten wij dat veel MKB ondernemers behalve aan de salarisadministratie, behoefte hebben aan aanvullende kennis van personeelszaken. U krijgt als werkgever te maken met arbeidsrecht, fiscale regelingen zoals bijvoorbeeld de werkkostenregeling, beloningssystemen, arbeidsvoorwaarden, beoordelings- en functioneringsgesprekken en niet te vergeten ziekteverzuim met alle regelgeving daaromtrent. Om aan deze vraag te voldoen, hebben wij onze kennis op dit gebied nog verder uitgebreid en is in 2015 Lenteleven personeelsadvies gestart. Uiteraard met dezelfde vertrouwde gezichten, en met dezelfde werkwijze als u gewend bent, als bij Lenteleven accountancy!